KRISTUKSEN PALUU

1. Koska Kristus tulee takaisin?

Jeesus sanoi: "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. -- Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee"
- Matt. 24:36,42

VASTAUS: Sen tietää ainoastaan Isä Jumala, joka on "määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut" (Ap. t. 17:31).


2. Ilmoitetaanko Raamatussa, milloin Kristuksen paluu on lähellä?

Jeesus sanoi: "Kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä"
- Matt. 24:33

VASTAUS: Herra kertoi erityisistä merkeistä, joita esiintyy hänen taivaaseen nousemisensa ja takaisintulonsa välillä.  

A. Jerusalemin hävitys
"'Tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.' -- silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille"
- Matt. 24:2,16

Toteutuminen: Roomalainen sotapäällikkö Titus joukkoineen tuhosi Jerusalemin vuonna 70 jKr.

B. Suuri ahdistus ja vaino
"Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule"
- Matt. 24:21

Toteutuminen: Keskiaikana oli yli 1.000 vuotta kestänyt ahdistus, kun ylikansallinen kirkko vainosi kristittyjä. Yli 50 miljoonan ihmisen lasketaan saaneen vainoissa surmansa tuona pimeänä aikana.

C. Merkit taivaalla
"Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät"
- Matt. 24:29

"Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee"
- Jooel 2:31

Toteutuminen: Aurinko pimeni selittämättömällä tavalla 19.5.1780. Pimeänä päivänä tunnettu ilmiö aiheutti valtavaa hämmästystä uudella mantereella, koska kysymyksessä ei voinut olla tavallinen auringonpimennys. Seuraavana yönä kuu muuttui veren väriseksi. Valtava meteorisade nähtiin 13.11.1833. Tähdet näyttivät putoavan taivaalta, ja ihmiset luulivat maailmanlopun tulleen.

D. Jeesuksen tulo pilvissä
"Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella"
- Matt. 24:30

Toteutuminen: Kysymyksessä on seuraava suuri tapahtuma. Mahdollisesti aivan lähitulevaisuudessa. Oletko jo valmis sitä varten?


3. Mistä tiedämme elävämme historian viimeisiä päiviä? Kuvataanko Raamatussa maailmaa ja sen ihmisiä lopun aikana?

VASTAUS: Raamatussa esitetään hyvin monia lopunajan merkkejä. Seuraavassa luettelossa on muutamia niistä. Mukana on jokin myönteinenkin ilmiö.

A. Ristiriidat työpaikoilla
"Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka -- olette pidättäneet, huutaa. -- Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä"
- Jaak. 5:4,8

Vaikeudet työnantajien ja työntekijöiden välillä ovat lopunajalle ennustettuja ilmiöitä.

B. Taistelu kansojen välillä
"Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; -- Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan"
- Matt. 24:6,7

Viimeisen vuosisadan aikana maailmassa on ollut tuhoisampia sotia ja verisempiä vallankumouksia kuin koskaan historian aikana.

C. Rikollisuuden kasvu
"Laittomuus pääsee valtaan"
- Matt. 24:12

"Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa"
- 2. Tim. 3:13

Terrorismi, rikollisuus ja kaikenlainen kurittomuus on lisääntynyt maailmassa useita kertoja nopeammin kuin väkiluku. Kansojen johtajat ja viranomaiset näyttävät voimattomilta kansainvälisen ja paikallisen rikollisuuden saadessa yhä järkyttävämpiä muotoja.

D. Nautinnonhalu ja itsekkyys
"Viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, -- rakkaudettomia, epäsopuisia -- hillittömiä -- hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman"
- 2. Tim. 3:1-5

Kristittynä pidetystä kansasta käy vain jokin prosentti kirkossa. Sen sijaan moraaliltaan alhaisiin tilaisuuksiin tungeksitaan. Rikoksista kertovat kirjat, lehdet ja videot tuottavat. Keinottelu, rahapelit ja muut vaivattomaan rikastumiseen pyrkivät keinot tulevat yhä suositummiksi. Kaikesta tästä seuraa, että rakkaus ja uskollisuus on häviämässä kodeista ja yhteiskunnasta. Avioerot, avoliitot ja muunlainen vastuuttomuus tuottavat monenlaisia murhenäytelmiä, huumeiden ja alkoholin runsasta käyttöä sekä itsemurhia.

E. Uskonnollinen rappiotila
"Viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia"
- 2. Piet. 3:3

"Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, -- ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin"
- 2. Tim. 4:3,4

Jopa uskonnolliset johtajat kieltävät Raamatun opetuksen luomisesta, vedenpaisumuksesta, Kristuksen jumaluudesta ja toisesta tulemuksesta. Tutkimuksen mukaan kristityksi tunnustautuvan Suomen kansan enemmistön käsitys Jumalasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä on lähempänä itämaisten ja muiden pakanauskontojen kuin Raamatun opetusta. Hyvin suuri osa väestöstä sen lisäksi suhtautuu evankeliumiin väheksyvästi tai jopa pilkallisesti.

F. Henki-ilmiöt
"Tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja"
- 1. Tim. 4:1

"Ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät ihmeitä"
- Ilm. 16:14

Spiritismi ja sen kaltaiset ilmiöt ihmeineen ovat tulleet hyvin suosituiksi kautta maailman.

G. Luonnonmullistukset
"Tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin"
- Luuk. 21:11

Tuhoisia maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä ja tulvia on viime vuosikymmeninä ollut huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin vastaavana aikana. Nälänhädästä kärsivien määrä on suurempi kuin koskaan. On ilmaantunut pelottavia tauteja
.

H. Tiedon lisääntyminen
"Sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy"
- Dan. 12:4

Danielin kirja alkoi avautua viime vuosisadalla. Myös muun tiedon valtava lisääntyminen on viime aikoina havaittu erityisesti tietoliikenteessä, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, avaruustutkimuksessa ja atomifysiikassa.

I. Evankeliumi kaikkeen maailmaan
"Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille; ja sitten tulee loppu"
- Matt. 24:14

Evankeliumia saarnataan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikissa maailman maissa. Kun sanomaa Kristuksesta pelastajana voidaan nykyisin lähettää myös radioteitse satelliittien välityksellä samanaikaisesti lähes kaikkialle maailmaan, voidaan lähetystyö viedä nopeasti päätökseen.

J. Kansojen ahdistus
"Ahdistus kansoilla maan päällä --. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa"
- Luuk. 21:25,26

Pelko maailman tulevaisuudesta tuo monenlaista ahdistusta, henkisiä sairauksia ja muita seurauksia. Niiden keskellä Kristukseen uskovat tietävät hänen tulemuksensa tuovan pian vapautuksen (jakeet 27,28).


4. Millä tavalla Jeesuksen takaisin paluu toteutuu?

"-- kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: 'Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän"
- Ap. t. 1:9-11

"Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet"
- Ilm. 1:7

"Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus"
- Matt. 24:27

VASTAUS: Raamattu ilmoittaa, että Jeesus tulee takaisin samalla tavalla kuin hän taivaaseen meni, silmin nähtävästi, kirjaimellisesti, henkilökohtaisesti (myös kuultavasti, Matt. 24:30-31, 1. Kor. 15:51-52, 1. Tess. 4:16-18). Hän itse sanoi: "He näkevät ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella" (Matt. 24:30). Evankeliumissa osoitetaan, että Jeesus nousi taivaaseen ruumiillisessa muodossa (Luuk. 24:36-43,50,51). Hän palaa samalla tavalla.


5. Mitä Jeesuksen omille tapahtuu hänen takaisintulossa?

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla"
- 1. Tess. 4:16-18

"Kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen"
- 1. Kor. 15:52,53

"Me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi"
- Fil. 3:20,21

VASTAUS: Kristuksen toisessa tulemuksessa tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Silloin nousevat vanhurskaat, "autuaat ja pyhät" - sillä "heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa" (Ilm. 20:6). Sen jälkeen kun vanhurskaat kuolleet ovat nousseet kuolleista, heidät yhdessä elossa olevien pyhien kanssa temmataan "pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan" (1. Tess. 4:17). Silloin Kristus täyttää lupauksensa, jonka hän antoi juuri ennen lähtöään tästä maailmasta: "Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen" (Joh. 14:3). Jeesus nimitti paikkaa, jonne hän veisi seuraajansa, Isänsä kodiksi, jossa on "monta huonetta" (Joh. 14:2).


6. Mitä jumalattomille tapahtuu Jeesuksen saapuessa?

"Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet"
- Juud. 1:14,15

"Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee"
- Matt. 24:37-39

"On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy"
- Luuk. 17:28-30

"Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat"
- 2. Piet. 3:10

VASTAUS
:
Kristus vertasi takaisintuloaan siihen, mitä tapahtui vedenpaisumuksessa ja Sodoman ja Gomorran hävityksessä (Matt. 24:37-39; Luuk. 17:28-30). Tämä vertailu korostaa kahta asiaa: ensiksikin, hävitys yllättää jumalattomat, ja toiseksi: yllättävä tekijä oli nimenomaan hävitys, tuho - "tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään" (Matt. 24:39). Se tuli ja tulikivi, jota satoi Sodoman päälle, "tuhosi heidät kaikki" (Luuk. 17:29; ks. myös Matt. 13:38-40).


7. Miten voidaan valmistautua Kristuksen tuloa varten?

"Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa -- seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä"
- Luuk. 21:36


"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta"
- 1. Kor. 15:57


"Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee"
- 1. Kor. 15:22,23


"Sinulle maksetaan vanhurskaiden ylösnousemuksessa"
- Luuk. 14:14


VASTAUSJeesus tulee noutamaan maailmasta omansa, jotka ovat vanhurskautuneet uskon kautta. He ovat tunnustaneet syntinsä ja puhdistautuneet niistä (1. Joh. 1:9). Kun he ovat antautuneet kokonaan Jeesuksen omiksi, He ovat saaneet armon ja anteeksiannon hänen verensä kautta sekä Pyhän Hengen voiman varjelemaan pahasta. Valvomiseen kuuluvat sanan tutkiminen, sen kuulossa käyminen ja rukous (Hebr. 10:22-25).

Sivu päivitetty 26.01.2012.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/kysymyksia-toisesta-adventista